Does Economic Freedom Improve FDI Inflows in Sub-Saharan Africa?
Ibrahima Dia , Henri Atangana Ondoa
Journal of Economic Integration. 2023;38(3):383-410.   Published online 2023 Sep 1     DOI: https://doi.org/10.11130/jei.2023.38.3.383
Citations to this article as recorded by Crossref logo
GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞ BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK ENDEKSİ İLE YURTİÇİ KREDİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Hasan KAZAK, Abdullah KILIÇARSLAN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi.2023; 13(4): 2529.     CrossRef