Sequences in Financial Liberalization in the Emerging-Market Economies: Growth, Volatility or Both?
Dilip K. Das
Journal of Economic Integration. 2004;19(4):869-890.   Published online 2004 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.11130/jei.2004.19.4.869
Citations to this article as recorded by Crossref logo
TÜRKİYE’DE FİNANSAL SERBESTLEŞME DÖNEMİNİN MEVDUAT BANKALARI FON KAYNAK VE KULLANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
nilgün acar balaylar
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.2017;[Epub]     CrossRef