Special Edition: Antidumping Laws and Their Enforcements Guest Editor: James Hartigan : The Economic Effects of Widespread Application of Anti-dumping Duties to Import Pricing
Patrick Conway , Sumana Dhar
Journal of Economic Integration. 1994;9(2):172-26.   Published online 1994 Jun 15     DOI: https://doi.org/10.11130/jei.1994.9.2.172
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Türkiye’nin Uluslararası Ticarette Uyguladığı ve Karşılaştığı Anti-damping Vergileri Üzerine Bir İnceleme
Nurdan ASLAN, Ayşenur YAMAN
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Derg.2020; 7(2): 238.     CrossRef