Economic and Technological Aspects of the European Competitiveness: A Multicriteria Approach
K. Kosmidou , M. Doumpos , C. Zopounidis , F. Voulgaris
Journal of Economic Integration. 2004;19(4):690-703.   Published online 2004 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.11130/jei.2004.19.4.690
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Ölçek Bazlı Finansal Performansın Promethee Yöntemiyle Belirlenmesi: Farklı Ağırlıklandırma Yöntemlerine Dayalı Karşılaştırmalı Bir Analiz
Mehmet Apan, Ahmet Öztel
İşletme Bilimi Dergisi.2018; : 207.     CrossRef